çocuqluq

çocuqluq
is. Uşaqlıq. <Sitarənin> zahir və batinində çocuqluq əsərləri məhv olub gedirdi. Ç.. Bu sonuncu kəlmələr qaraüzlü həbəşə çocuqluq dastanını xatırladırdı. H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bəhs — is. <ər.> 1. Bir şey haqqında ətraflı danışma, müzakirə etmə, fikir yeritmə. // Söhbət, danışıq. Bəhs etmək – danışmaq, söhbət etmək, fikir yeritmək. Biz bir neçə Badkubə müəllimləri . . ictimai məişətdən bəhs edən aylıq bir jurnal nəşr… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sevdicik — oxş. Adətən «sevdiciyim» şəklində – çox istənilən, əzizlənən adama müraciət tərzində işlənir. Lay lay mələkim, sevdiciyim, yavrucuğum, yat! Bir də ələ düşməz bu çocuqluq dəmi, heyhat! A. Ş.. Oxu sevdiciyim, öz həvəsinlə! İlham qanadlanır sənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəbab(ət) — is. <ər.> klas. Gənclik, cavanlıq. Fəqət bahari şəbabımda bir çiçək buldum; Qaçırdım əldən, onun həsrətilə məhv oldum. H. C.. <Əmir qızlara:> Bir nəğmə çalın, həm oxuyun qəlbimi şad eyləyəsiz; Həm şəbabətdə keçən günləri yad eyləyəsiz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yavrucuq — «Yavru»dan oxş. Lay lay mələyim, sevdiciyim, yavrucuğum yat; Bir də ələ düşməz bu çocuqluq dəmi, heyhat! A. Ş.. Zəhra yuvası dağılmış bu yavrucuqların, analarını itirmiş bu üç qızın halını, ürək parçalayan səmimi göz yaşlarını görərək ixtiyarsız… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”